Glosy: stručně, jasně, výstižně (22. prosinec 2010)

Glosy jsou oddílem krátkých článků tohoto webu, věnovaným konkrétním tématům. Právě rozvláčnost některých článků může čtenáře ovlivnit, aby je nedočetl dokonce. Glosy stručně, jasně a výstižně provedou daným tématem se závěrečným doporučením.


Glosy vždy nestačí!

Krátké články mohou potěšit svou obsahovou štíhlostí, přesto některá témata musí být detailněji rozvinuta, aby bylo možné získat komplexní soubor informací pro jejich hlubší pochopení. K těmto účelům budou publikovány články, které mohou částečně vycházet z jednotlivých glos, ale pojímají téma dostatečně podrobně pro objasnění souvislostí.

Pište, glosy jsou tu pro vás!

Setkávám se ve své praxi s řadou témat v oblasti financí, která lidi zajímají, nicméně ta, která zajímají vás, mi můžete zaslat na e-mail uvedený v kontaktech, rád na ně prostřednictvím tohoto webu odpovím.

Publikováno: 22.12.2010


Čtěte také:

Finanční desatero COVID-19

AktuálněGlosy

Cílem toto finančního desatera je pomoci zmírnit dopady situace vzniklé v souvislosti s koronavirem COVID-19 na váš rodinný rozpočet.

Finanční desatero COVID-19

Jsme on-line

Služby

Jsme připraveni s našimi klienty konzultovat jejich případy on-line, např. přes Skype, Messenger, Google Hangout, Zoom, nebo telefonicky.

Jsme on-line

Jak efektivně tvořit rezervy a…

AktuálněGlosy

Zažíváte stres z nedostatku peněz? První pomocí může být finanční bilance. Jak efektivně tvořit rezervy a využít pravidla 10-20-30-40 komentuje tento článek. Aktivně se můžete zúčastnit…

Jak efektivně tvořit rezervy a pravidlo 10-20-30-40