David Kučera, Vaším rádcem ve financích

Pro jméno David Kučera, po jeho zadání do internetového prohlížeče, existuje relativně mnoho odkazů. Kdo se však skrývá pod tímto, Vám směle odhalí osobní stránka tohoto webu.


Úvodem k osobní stránce

Vítejte! Jste jeden ze šťastlivců, kteří probrouzdali hlubinami informací internetu až k těmto relativně nenápadným stránkám. Samotná nenápadnost však skrývá jisté podezření, že pod rouškou zdánlivé obyčejnosti dřímá něco mimořádného. V čem že mimořádnost spočívá? Nechejte se vést dalšími řádky a jistě si svou mimořádnost naleznete.
Témata webu

Základním tématem tohoto webu budou finance. Cílem je neskrytě hovořit o chybách, kterých se někteří z nás při řešení svých financí dopouštějí, a jak jim předcházet. Témat bude mnoho a věřím, že každý ze čtenářů si nejde takové, které mu pomůže odpovědět na některé z jeho otázek. Web bude mapovat a komentovat důležité okamžiky na finančních trzích, které se většiny z nás dotýkají, a to srozumitelnou a jednoduchou formou, tak aby bylo naplněno motto: "Web pro každého", samozřejmě se zachováním kvality informací. Web se nevyhraňuje pro žádnou skupinu lidí, neboť nabídne rady těm, kteří chtějí například investovat a patří do segmentu bonitní klientely, ale i těm, kterým finanční prostředky nevychází.
Upozornění!

Níže uvedené informace jsou jen pro povahy otrlejší, proto, nechť ostatní raději tuto bulvární sekci opustí, jinak zcela bezezbytku nesou veškerou odpovědnost na sobě samých, za následky těmito informacemi způsobenými.

Narozen za mrazivého rána

Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou a již samotná poloha tohoto města částečně předurčuje k pevným zásadám a postojům za každého počasí. 13. leden 1979 byl oním dnem, kdy jsem se rozhodl oblažit svět svou přítomností.
Vzdělání

Vystudoval jsem Základní školu Jakuba Arbesa v Jablonci nad Nisou. Mým koníčkem byla a je elektrotechnika: chtěl jsem být oborníkem, tj. mít maturitu a praxi, proto jsem studoval Integrovanou střední školu Na Bojišti v Liberci a dokončil ji v roce 1997. Potom mé kroky směřovaly na Vysoké učení technické v Brně, kde jsem absolvoval obor Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií v roce 2002. Každodenním životem nás všech však provázejí finance, proto jsem se rozhodl proniknout i do tohoto oboru a absolvoval jsem rovněž VUT v Brně, ale nyní Fakultu podnikatelskou obor Ekonomika a management v roce 2007. Situace však byla poněkud komplikovanější, ale o tom zas jindy.
Profese

Jsem finančním poradcem společnosti Partners Financial Services, a.s. od listopadu roku 2007. Poradenství se věnuji jako podnikatel, právě pod křídly Partners. O Partners a mé historii poradenství zas příště.