Evropský finanční poradce (14. listopad 2011)

Certifikát €FA™ (European Financial Advisor™) představuje prestižní evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování.


Co je to €FPA?

€FPA je zkratkou European Financial Planning Association; €FPA Europe byla založena v roce 2000 a je první nevládní organizací s vybudovanými profesními, vzdělávacími, zkušebními a etickými standardy v oblasti finančních služeb, působící v rámci evropských zemí.

€FPA Europe je největší a nejvíce respektovanou evropskou organizací, která se zabývá zvyšováním kvality, kreditu a profesionality poskytování služeb v oblastech finančního poradenství a finančního plánování. Nástrojem k dosahování těchto kvalit jsou vysoce ceněné certifikáty: €FA™ - European Financial Advisor - pro oblast finančního poradenství a certifikát €FP™European Financial Planner - pro oblast finančního plánování. €FA™ představuje střední úroveň kompetencí v oblasti finančního poradenství a v praxi mu může ještě předcházet udělení národního certifikátu (nižší úroveň), který uděluje příslušná národní organizace; €FP™ představuje nejvyšší a vysoce výběrový stupeň v oblasti finančního plánování a podmínkou pro jeho získání je mimo jiné i absolvování předchozího stupně €FA™.

V současné době jsou akreditovány vzdělávací programy €FPA Europe v rámci více než 35 evropských univerzit a bankovních a pojišťovacích institucí. €FPA Europe tak současně velmi intenzivně plní úlohu centra poskytování profesního vzdělávání zejména pro pracovníky bankovních a pojišťovacích institucí a také finančně poradenských společností.

€FPA Europe je uznávaná jako nezávislá, objektivní a transparentní organizace v oblasti finančních služeb v Evropě, prověřující profesionalitu finančních poradců a finančních plánovačů. Všechny zkušební procesy, směřující k udělení některého z certifikátu €FPA Europe, byly nezávisle ověřeny a akreditovány buď speciálním vzdělávacím poradním výborem €FPA Europe nebo pomocí národních, nezávislých a odborných výborů, odpovědných za akreditaci v jednotlivých zemích. €FPA Europe se také velmi angažuje v problematice ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb a klade velký důraz na etické chování svých členů, které je jasně definováno a deklarováno v etickém kodexu €FPA Europe.

€FPA Europe profesionálně spolupracuje s více než 40 národními, evropskými a globálními bankami a pojišťovnami a je uznána jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů a zkoušek pro pracovníky v oblasti finančního poradenství a plánovaní.

€FPA Europe má v současné době pobočky v 13 evropských zemích, např. Nizozemí, Německo, Španělsko, Dánsko, Itálie, Velká Británie, Kypr, Irsko, Belgie, Polsko a Francie. €FPA Europe rovněž spolupracuje s odbornými a vzdělávacími organizacemi v oblasti finančního poradenství a plánování v zemích jako Andora, Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika (AFIZ), Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Rusko, Slovinsko a dalšími významnými evropskými organizacemi jako jsou IFA, FECIF, CIFA, APCIMS, BIPAR či FEFSI atd.

Ce je předmětem certifikační zkoušky €FA™?

Tematických okruhů je několik, přičemž teoretická, písemná část zahrnuje tyto oblasti:

  • Analýza a vyhodnocení klientských potřeb
  • Pojištění
  • Penze a důchodové plánování
  • Investice a investiční rizika
  • Legislativa, regulace a etika
  • Nemovitosti, bankovní produkty
  • Kolektivní investování
  • Řízení portfolia

Po úspěšně absolvované písemné části následuje část ústí před zkušební komisí, a to formou rozpravy v rámci tematických oblastí certifikační zkoušky a nad případovou studií z oblasti finančního plánování, která je zpracovávána v rámci druhé fáze písemné části. Mezi členy zkušební komise patří významné osobnosti z oblasti finančního poradenství a osobnosti působící ve finančních a akademických institucích.

Podmínkou účasti na zkoušce je ukončené minimálně středoškolské vzdělání, alespoň tři roky prokazatelné praxe v oblasti finančního poradenství a plánování, anebo jeden rok této praxe spolu s úspěšným absolvováním akreditovaného programu pro přípravu k certifikačním zkouškám €FA™, dále čistý trestní rejstřík v oblasti hospodářské a násilné trestné činnosti.

Další vzdělávání držitelů certifikátu €FA™

Držitelé certifikátu €FA™, pro prodloužení jeho platnosti, jsou každoročně povinni se účastnit dalšího vzdělávání akreditovaného €FPA Česká republika, a to v předem stanoveném rozsahu, definovaném získáním minimálního počtu 25 bodů.

Toto vzdělávání je realizováno formou aktivní účasti na odborných seminářích, konferencích či v rámci jiných vzdělávacích programů v oblasti finančního plánování, finančního poradenství či obecně finančního podnikání. Současně musí každý držitel certifikátu €FA™ každoročně předložit doklad, potvrzující jeho aktivní činnost v oblasti finančního poradenství a finančního plánování.

Související odkazy

Zdroj: Výše uvedené odkazy byly použity jako informační zdroje pro tento článek.

Publikováno: 14.11.2011


Čtěte také:

Finanční desatero COVID-19

AktuálněGlosy

Cílem toto finančního desatera je pomoci zmírnit dopady situace vzniklé v souvislosti s koronavirem COVID-19 na váš rodinný rozpočet.

Finanční desatero COVID-19

Jsme on-line

Služby

Jsme připraveni s našimi klienty konzultovat jejich případy on-line, např. přes Skype, Messenger, Google Hangout, Zoom, nebo telefonicky.

Jsme on-line

Jak efektivně tvořit rezervy a…

AktuálněGlosy

Zažíváte stres z nedostatku peněz? První pomocí může být finanční bilance. Jak efektivně tvořit rezervy a využít pravidla 10-20-30-40 komentuje tento článek. Aktivně se můžete zúčastnit…

Jak efektivně tvořit rezervy a pravidlo 10-20-30-40