Co přinese a co odnese rok 2012? (5. únor 2012)

Co nám přinese a zároveň odnese rok 2012? Můžeme očekávat úspory, nebo spíše zvýšení životních nákladů? Jakou úlohu v tom hraje náš stát? Jaký bude osud penzijního připojištění? Na tyto otázky, a nejen ty, vám odpoví následující článek.


Úvod

Po celý minulý rok jsme mohli v médiích sledovat přestřelky politiků na téma úspor ve státním rozpočtu a hledání dalších zdrojů, které by jej doplnily. Variant není mnoho – budeme muset šetřit, tj. stát poníží svou podporu v mnoha oblastech a dále, budeme muset šetřit, neboť tentýž stát bude usilovat o větší výběr daní na řešení svého dlouhodobého deficitu. Snad existuje i další řešení: budeme více pracovat a naše ekonomika získá na výkonu – vzhledem k tomu, že se však neskrytě hovoří o další možné krizi, neboť Evropská unie nemá stále vhodný recept pro řešení předlužení jejích některých členů, je onen výrok samozřejmostí, protože právě pokles ekonomiky jako celku budeme muset suplovat naší větší efektivitou, rozumějte usilovnější prací. Tedy výhledy více než horší.

Článek

Již dlouho přetřásaným tématem bylo snížení státní podpory na stavebním spoření. I přestože ke snížení mělo dojít již loni, a tedy zpětně, rozhodnutí Ústavního soudu tento proces však zvrátilo; realizaci navrhované změny s sebou tedy přináší až rok 2012. Státní podpora se snižuje z patnácti na deset procent a maximálně činí dva tisíce korun. Úroky z vkladů, připisované na stavební spoření, nově podléhají patnáctiprocentní dani. Jedinou dobrou zprávou pro střadatele je, že poslanci zatím neschválili variantu účelového čerpání naspořených prostředků, je tedy možné je stále využít na cokoli.

Významným zásahem do rozpočtů českých domácností je zvýšení sazby daně z přidané hodnoty: snížená sazba DPH se počátkem ledna zvyšuje ze současných deseti procent na čtrnáct, vyšší sazba DPH zůstává nezměněná na dvaceti procentech. Toto se promítne do cen potravin, nealkoholických nápojů, léků, vody, tepla, ve stavebnictví, hromadné dopravy atd. V roce 2013 se mají pak obě sazby DPH sjednotit na sedmnácti a půl procentech.

Jak jinak, i oblast zdravotnictví prodělala svůj facelift, např. poplatek za pobyt v nemocnici se zvýšil z šedesáti na sto korun, a to již v prosinci minulého roku. V lékárnách se již nebude platit třicet korun za položku na receptu, ale za recept jako celek, což může znít jako lehce pozitivní zpráva, ale recept smí obsahovat maximálně dvě položky. Opravdovou novinkou je zavedení definice nadstandardní péče, avšak v tak omezeném rozsahu, že o pravé revoluci nemůže být řeč: byl zveřejněn seznam osmnácti položek zahrnovaných do nadstandardu, které pacient může získat za úplatu legální cestou.

Tyto zásahy se vláda snaží kompenzovat zejména rodinám s dětmi, které jsou výdělečně činné: odpočet slevy na dítě, jenž uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů, činí 13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně), oproti předchozím 11 604 Kč za rok (967 Kč za měsíc), tj. domácnosti se polepší o 150 Kč měsíčně na každé jedno dítě. Zároveň se s 1. lednem 2012 navyšuje životní minimum (definované jako nejnižší částka na zajištění potravin a základních potřeb) ze současných 3 126 Kč na 3 410 Kč a existenční minimum (definované jako částka nezbytná k přežití nezaměstnaného, na niž může poklesnout v případě, že není aktivní v hledání nové práce) z 2 020 Kč na 2 200 Kč; tyto částky jsou základem pro výpočet různých sociálních dávek. Nové životní minimum rovněž mění výpočet nároku rodin na porodné, vypláceného pouze u prvního narozeného dítěte nízkopříjmovým rodinám. Hranice se zvyšuje, tedy roste počet rodin, které mají nově nárok na čerpání porodného: činí 13 000 Kč, u vícerčat je stanoveno na 19 500 Kč. Na porodné má nárok kompletní rodina (matka, otec a narozené dítě), pokud jejich společný čistý měsíční příjem nepřekročil 18 500 Kč.

Rodičovský příspěvek rovněž prochází zásadní změnou, spočívající ve sjednocení jeho maximální výše pro všechny jeho varianty čerpání v čase, tj. 220 000 Kč. Celý proces čerpání se tímto zjednodušuje a pomíjí podmínka nemožnosti pozdější změny jednou zvolené doby čerpání. Zmírňuje se také dosavadní restrikce čerpání rodičovského příspěvku spojená s umístěním dítěte v mateřské školce.

S rokem 2012 přihází i změna zákoníku práce: dohoda o provedení práce umožňuje zvýšení limitu odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele ze 150 hodin ročně na 300 hodin. Pokud však příjem touto činností překročí deset tisíc korun za měsíc, bude nutné odvést pojistné na zdravotní a sociální. Mění se i pracovně právní vztah, kdy např. smlouvu na dobu určitou bude možno uzavřít na tři roky a toto zopakovat u jednoho zaměstnavatele pouze dvakrát. Změna zákoníku práce postihla i podmínky vyplácení odstupného: v minulém roce se vyplácelo jako minimálně trojnásobek průměrného měsíčního příjmu, nyní je odstupné odvozováno od počtu odpracovaných let. Zákoník práce svou změnou zasáhl i do nároku na podporu v nezaměstnanosti, jejíž výše ani délka se prozatím nemění, ale nárok na ni má menší okruh lidí; zároveň se zvyšuje i podíl státní kontroly, např. vyšší pokuty za nelegální práci a od třetího měsíce pobírání dávky by uchazeč o zaměstnání měl vykonávat veřejně prospěšnou práci, vyzve-li jej k tomu pracovní úřad. Podpora v nezaměstnanosti bude krácena těm, kteří z vlastního rozhodnutí podají výpověď či ukončí pracovní poměr dohodou a nebude vyplácena paralelně s odstupným, odbytným či odchodným, ale nárok na dávku se posune právě o dobu, po níž uchazeči o zaměstnání přísluší tato zákonná forma náhrady. 

Nezoufejme nad tím, že se některé podmínky zpřísňují, že zase bude další rok o něco dražší (a to nikoli nám, ale pro nás), ale spíše v roce 2012 přemýšlejme, jak nasměrujeme svoje myšlenky, aby nás dovedly k našim cílům a nakonec způsobily pocit spokojenosti a štěstí, i když je venku nečas a státní pokladna má hluboké dno.

Otázky a odpovědi

Mám si zakládat, ponechat či ukončit penzijní připojištění?

Penzijní připojištění (dále jen PP) tvoří třetí pilíř tzv. reformy penzijního systému, pokud jej již máte, rozhodně ho zachovejte, neboť za těchto podmínek již nebudete mít možnost daný program spoření založit. Do konce února roku 2012 máte možnost převodu svého PP k libovolnému penzijnímu fondu. Doporučuji vám k naléhavému prostudování analýzu penzijních fondů uvedenou na www.zlateeuro.cz pod odkazem 2011 Penzijní připojištění, kde máte možnost si ji kompletní stáhnout v dokumentu PDF. Rozhodně neotálejte, protože pokud jste účastníkem penzijního připojištění fondu, který nedosahuje nejlepších výsledků, pak již po měsíci únoru 2012 budete muset u něj setrvat. Uvažujete-li o založení nového PP, potom na to máte celý rok 2012 a s výhodou budete moci využívat PP s garancí kladného zhodnocení, výsluhovou a pozůstalostní penzí (pokud si je sjednáte).

Co nás čeká s rokem 2013 za změny v penzijním systému?

V roce 2013 budou penzijní fondy transformovány do fondů penzijních společností, a to takové, u které nyní máte PP vedeno; zároveň platí nová pravidla pro poskytování státního příspěvku. Ze stávajícího penzijního fondu budou moci klienti přejít do účastnických fondů a zvolit si tak investiční strategii. Pro ekonomicky aktivní občany ve věku nad 35 let 30. 6. 2013 skončí možnost vstupu do druhého pilíře penzijního systému, ekonomicky neaktivní naopak budou moci vstoupit do druhého pilíře do šesti měsíců od vzniku výdělečné činnosti; mladší občané mohou vstoupit do druhého pilíře do konce roku, kdy dovrší věku 35 let.  

Jak se změní státní příspěvek?

S 1. 1. 2013 se mění výše státního příspěvku dle vzorce: y [Kč]= 90 + 0,2 . (x - 300), kde x je max. 1 000 Kč příspěvku účastníka, tzn. minimálně 300 Kč pro získání příspěvku od státu ve výši 90 Kč (což činí 30 %), na maximální příspěvek účastníka 1 000 Kč připadá příspěvek státu 230 Kč (tedy 23 %). Příspěvky nad 1 000 Kč bude možno odečítat od základu daně, a to až do výše 12 000 Kč ročně, tedy maximálně doporučený příspěvek z hlediska daňové optimalizace a výše státních příspěvků bude činit 2 000 Kč měsíčně.

Poznámky a související odkazy

Tento text byl rovněž publikován v měsíčníku Furt v pohoděročník VIIvydání 45leden 2012 společnosti MindSoft, s.r.o. Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu ve čtyřech základních oblastech života: v práci, v penězích, ve vztazích a ve zdraví.

MindSoft: Registrace k odebírání měsíčníku Furt v pohodě

Zdroj: Níže uvedený odkaz byl použit jako informační zdroj pro tento článek.

Peníze.cz: Teď, nebo nikdy! Na změnu penzijního fondu máte poslední dva měsíce

Peníze.cz: Změny, které v roce 2012 provětrají naši peněženku

Publikováno: 05.02.2012


Čtěte také:

Finanční desatero COVID-19

AktuálněGlosy

Cílem toto finančního desatera je pomoci zmírnit dopady situace vzniklé v souvislosti s koronavirem COVID-19 na váš rodinný rozpočet.

Finanční desatero COVID-19

Jsme on-line

Služby

Jsme připraveni s našimi klienty konzultovat jejich případy on-line, např. přes Skype, Messenger, Google Hangout, Zoom, nebo telefonicky.

Jsme on-line

Jak efektivně tvořit rezervy a…

AktuálněGlosy

Zažíváte stres z nedostatku peněz? První pomocí může být finanční bilance. Jak efektivně tvořit rezervy a využít pravidla 10-20-30-40 komentuje tento článek. Aktivně se můžete zúčastnit…

Jak efektivně tvořit rezervy a pravidlo 10-20-30-40