Jak to bylo s webem (9. květen 2010)

Jak to bylo s webem? Samozřejmě, že úvaha mít profesně zaměřený web již ve mně zrála delší dobu, tak jsem se rozhodl, že ji začnu realizovat. Přípravy byly zahájeny v roce 2009, tj. výběr společnosti, struktura stránek, příprava designu apod.


První debaty byly zahájeny 1. 8. 2009, pak následoval dlouhý proces příprav, který vyvrcholil spuštěním webu 6. 2. 2010. Řada okolností, které do procesu vstoupily, zabránila jeho rychlejšímu uvedení na internet. Nicméně moje pracovní aktivity byly natolik čas beroucí, že sednout si a začít psát bylo na mé síly. Ono totiž nepotřebujete pouze čas, ale i emoční energii, abyste po perném pracovním dni opět duševně pracovali. Stydím se a svůj dluh nyní odčiňuji.

Web je nutností

Setkávám se s řadou lidí, kteří mi pokládají různé dotazy z oblasti financí. Některé dotazy se překrývají, a když už odpovídáte na obdobný po několikáté, zažehne ve vás myšlenka: "To musím někde napsat, protože to prostě lidé chtějí vědět."

Web pro všechny!

"Web pro všechny!", to je moje motto. Chci psát srozumitelně a jednoduše, protože nesrozumitelných a složitých informací na internetu je celá řada. Srozumitelnost a jednoduchost nebudou však na úkor kvality informací a jejich využitelnosti v praxi. Rád je podpořím i teorií pro hloubavé, každopádně nebude se jednat o žádný vědecky pojímaný text - na to jsou vysoké školy, kde je úkolem napsat i banální sdělení natolik vědecky, aby tomu porozuměli pouze vysoce študovaní a vyhranili se tak vůči zbytku společnosti. Sám jsem si nyní popel na hlavu nasypal, neboť jsem několik takových textů už také vytvořil v domnění, že budu požívat v onom okruhu lidí větší váženosti - bylo to malicherné.

Těším se na vás!

Vážení čtenáři, hledači informací i všichni ostatní, doufám, že vás tento web potěší a přinese zajímavé informace. Pokud však ne, pak děkuji za vaši shovívavost a věcné náměty. Těším se na vás! David Kučera

Publikováno: 09.05.2010


Čtěte také:

Finanční desatero COVID-19

AktuálněGlosy

Cílem toto finančního desatera je pomoci zmírnit dopady situace vzniklé v souvislosti s koronavirem COVID-19 na váš rodinný rozpočet.

Finanční desatero COVID-19

Jsme on-line

Služby

Jsme připraveni s našimi klienty konzultovat jejich případy on-line, např. přes Skype, Messenger, Google Hangout, Zoom, nebo telefonicky.

Jsme on-line

Jak efektivně tvořit rezervy a…

AktuálněGlosy

Zažíváte stres z nedostatku peněz? První pomocí může být finanční bilance. Jak efektivně tvořit rezervy a využít pravidla 10-20-30-40 komentuje tento článek. Aktivně se můžete zúčastnit…

Jak efektivně tvořit rezervy a pravidlo 10-20-30-40