Jak řešit pokles příjmů? (21. únor 2023)

Proč se díky inflaci snižují naše příjmy? Jak si můžeme příjmy pojistit či jaké pojištění zvolit? Popřípadě co dělat, pokud jsou naše výdaje příliš vysoké a nemůžeme si dovolit je navýšit. Na tyto otázky a další odpovídá v novém Sama doma David Kučera.


Sama doma: Jak řešit pokles příjmů

V rubrice rodinné ekonomiky je stále aktuální téma inflace. Dnes se podíváme na to, jak nám mimo růstu výdajů inflace snižuje výši příjmů. Davide, tomu, že se v inflaci zvyšují naše výdaje, rozumí asi každý, jak je to se snižováním příjmů, co nepříjemného inflace s sebou přináší?

Na inflaci lze nahlížet z více úhlů. Z pohledu našich peněz dochází ke snižování kupní síly, tedy za stejné množství peněz si koupíme v čase méně, právě proto, že zboží je dražší, tedy se nám zvyšují výdaje. Pro naše úspory tedy dlouhodobá inflace na úrovni 2,5 % přestavuje snížení kupní síly o 50 %, tedy peněz máme stále stejně, ale koupíme si za ně o polovinu méně.

Naopak z pohledu dlužníka se jeho dluh inflací také snižuje. Stejným způsobem totiž klesá hodnota dluhu, jako by to byly naše peníze, ale my jsme si je půjčili, tedy hodnota klesá věřiteli. Proto i banky mají na dlouhodobých úvěrech, jako jsou hypotéky, fixační období, aby mohly upravovat sazby dle aktuální situace v období konce fixace.

Jedná se o ztrátu zaměstnání, či vyřazení v důsledku nemoci, či úrazu, jaká je možná varianta, jak si lze příjmy pojistit?

Zpravidla příjmy pojišťujeme pro případy omezení pracovní schopnosti v důsledku krátkodobé nemoci nebo úrazu, nebo pro snížení pracovní schopnosti v důsledku invalidity. Invalidita se v ČR klasifikuje do tří stupňů: I. stupeň ztráta min. o 35 %, II. stupeň min. o 50 %, III. stupeň min. o 70 %. Ztrátou příjmů může být i smrt některého z živitelů rodiny. Dalším rizikem jsou závažná onemocnění, která jsou však vyjmenovaná, tedy je dobré mít jako doplňkové riziko k výše uvedeným.

Mnozí namítnou, že se v této době výdaje navíc kvůli pojištění začleňují těžko do rozpočtu. Jaké rady byste měl?

Navrhuji provést rodinou simulaci a připravit si podle toho rizikový plán. Co se stane, když jeden z živitelů zemře? Jak dlouho rodina vydrží z úspor? Kdy bude muset začít prodávat majetek? Je ochotna se smířit s alternativou výrazného poklesu životního standardu? Jak moc? K tomu je třeba ještě započíst zmiňovanou inflaci, jako riziko ztráty úspor. Zajištění důležitých rizik řekněme ve střední variantě na pokrytí průměrných příjmů u 30letého člověka vyjde kolem 1 000 Kč měsíčně. To je denně 33 Kč! Za to si nekoupíte dnes ani kafe. Je to tedy otázka priorit, čeho se chceme vzdát ve prospěch něčeho jiného.

Jakou pojistkou právě pro rodinný rozpočet je toto pojištění. Máte nějaký konkrétní případ?

Pojistné se standardně pohybuje do 5 % čistých příjmů, tedy v případě průměrné mzdy je to do cca 1 600 Kč měsíčně. Za cca 1 000 Kč měsíčně si pak 30letý člověk zajistí smrt na 5 mil. Kč lin. kles., 2 mil. Kč invaliditu I. stupně a 5 mil. Kč II. a III. stupně lin. kles. Dále 400 Kč denního odškodného v případě pracovní neschopnosti od 56. dne. Toto je vcelku úsporná varianta solidního krytí průměrné mzdy. Je ale třeba k tomu si pak utvářet úspory, protože částky lineárně klesají s časem, v tomto případě o 1/35 každý rok. Nebo pak je třeba pojistné krytí v čase přizpůsobovat příjmům a navyšovat či si prostě připlatit. Pokud by pojistné částky měly být konstantní po celou dobu pojištění, pak zaplatí měsíčně 2,5 až 3 krát více.

Jaké jsou možnosti, pokud máme dítě nemocné, či s vážným invalidním postižením a čeká nás náročná a finančně dlouhá léčba či rehabilitace?

V takových případech je smysluplné u dětí pojišťovat závažná onemocnění a invaliditu, doplněno např. o hospitalizaci. Ale samozřejmě v o období, kdy je dítě zdravé. Dětská rizika jsou poměrně levná a některé pojišťovny umí pojistit právě invaliditu, tedy případ, kdy dítě dozráním do produktivního věku bude práce neschopné nebo nějak omezené.

Jaké jsou možnosti v nabídce pojištění dětí? Lze se pojistit tak, aby se zvýšilo pojistné krytí a rodiče by z něho svému dítěti mohli zajistit péči a potřebné životní podmínky? A od jaké částky lze teprve mluvit o tom, že pojistka zajistí pro budoucí život dítěte kvalitní úroveň?

Pojistit u dětí lze různá rizika. Mezi ty významná patří již zmíněná závažná onemocnění, invalidita a trvalé následky úrazem. Ta méně významná jsou zpravidla tzv. denní odškodné, a to za léčbu úrazu nebo hospitalizaci.

Částka od 5 mil. Kč dokáže dorovnat dítěti v budoucnu společně s invalidním důchodem průměrný příjem. Ideální pojistná částka u dětí na rizika závažných nemocí a trvalých následků by měla být minimálně ve výši 2 mil. Kč a více. Pojistné za konstantní pojistnou částku 5 mil. Kč je kolem 70 Kč měsíčně, což je v případě dětí velmi levné riziko.

Jak je důležité zjistit právě podmínky, jakou výši krytí (vyplacené pojistné částky) mám ve stávající pojistce?

Především je třeba říci, že je potřeba pojištění aktualizovat. Mění se naše příjmy, výdaje, rodinná situace. Pokud pojištění životních rizik leží ladem více jak 5 let, pak lze v drtivé většině případů tvrdit, že jeho nastavení nebude odpovídat reálným požadavkům.

Co dál se děje na trhu s životním pojištěním, jak se v současné době inflace mění?

Inflace klade větší nároky na finanční zabezpečení. A tak, jako jsme hovořili o znehodnocování našich reálných peněz, tak ztrácejí na svém významu i pojistné částky. Protože konkurence na pojistném trhu vede i ke snižování cen za některá rizika, tak se stává, že za stejnou cenu průměrného pojistného se lze např. u 10 let starých pojistek pojistit na vyšší rizika. Je třeba ale nezapomínat na zdravotní stav a ideálně se pojistit kvalitně v mladém věku a za plného zdraví.

Jak byste varoval rodiny, aby ušetření v rozpočtu nehledali právě v rušení životního pojištění?

Jednoduchou matematikou. 1 000 Kč * 12 * 10 = 120 000 Kč za 10 let. Tolik ušetří, pokud budou své peníze zhodnocovat alespoň na úrovni inflace. Ale je to strašně málo na to, aby jim to pokrylo dramatické snížení příjmů např. v případě invalidity, která může nastat např. za 2 roky. Zkrátka potřebných 5 mil. Kč na udržení životní standardu nikdo rychle nenaspoří, většina nikdy.

Vyberte si svého odborníka

Pokud víte, že dozrál čas na využití znalostí, odbornosti a profesionality v oblasti financí, neváhejte oslovit některého z poradců naší kanceláře. Kontakty naleznete pod odkazem Náš tým

Poznámky a zdroje

Tento článek vychází z rozhovoru 9.2. 2023 v pořadu Sama doma České televize pod názvem Rodinné finance, viz odkaz na televizní záznam Jak řešit pokles příjmů nebo zavítejte na odkaz na chat.

Publikováno: 21.02.2023


Čtěte také:

Psa i kočku se vyplatí pojistit

AktuálněDavidMédiaPojištění

David Kučera na iDnes komentuje, že pojištění psů a koček v Česku obvykle zahrnuje léčbu nemocí, úrazů a pojištění odpovědnosti až do dvou milionů korun. Dodává však, že pro desetileté psy…

Psa i kočku se vyplatí pojistit

Z města na venkov: Myslela jsem,…

AktuálněDavidMédia

David Kučera komentuje na Flowee, že současný trend, kdy ženy přivádí na svět své první dítě ve třiceti letech i později, vede k tomu, že ženy na rodičovské dovolené více uvažují o vlastním…

Z města na venkov: Myslela jsem, že ušetřím, ale realita je jiná

Uznání nemoci z povolání je…

AktuálněDavidPojištění

David Kučera na iDnes komentuje, proč se firma pojišťuje proti riziku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, uvádí také proč je nutné žádost týkající se uznané nemoci nejdříve…

Uznání nemoci z povolání je byrokracie