Novela poskytování spotřebitelských úvěrů (31. prosinec 2010)

Na lepší časy se blízká v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, nové podmínky definuje novela zákona č. 145/2010 Sb. platná od 1. ledna 2011, v rámci harmonizace s legislativou EU. Zákon přináší změnu žadatelům o spotřebitelské úvěry a reguluje tak úvěry poskytované bankami i nebankovními společnostmi.


Novinky chránící žadatele o úvěr

  1. Možnost odstoupení od úvěrové smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
  2. Poskytovatelé úvěrů mají povinnost prokázat, že před poskytnutím úvěru důkladně posoudili schopnost klienta splácet. K doložení této povinnosti je vyžadováno vyplnění dotazníku o finanční situaci žadatele a jeho prověření v příslušných databázích, tzv. registrech bankovních a nebankovních klientských informací.
  3. Jsou nastaveny limity za poplatky v rámci předčasného splacení úvěru, resp. věřitelé mají právo na náhradu nezbytných a odůvodněných nákladů, jež jim vznikly v souvislosti s předčasným splacením úvěru, omezené 1 % ze splácené části úvěru.
  4. Zákon nařizuje poskytovatelům úvěrů srozumitelné informování o rizicích spojených s úvěry. Takové informace musí být klientovi poskytnuty již v nabídce úvěru. Pokud tyto informace nebudou poskytnuty, hrozí poskytovatelům úvěrů sankce ze strany ČNB (Česká národní banka) či ČOI (Česká obchodní inspekce). Významnou sankcí za porušení informační povinnosti je úročení úvěru pouze diskontní sazbou vyhlašovanou ČNB a neoprávněnost požadovat  jakékoliv další platby po samotném klientovi.
  5. RPSN (roční procentní sazba nákladů) je v rámci novely zpřesněna. Dává žadateli o úvěr informaci o velikosti ročních nákladů v procentech, vztažených k výši půjčované částky. RPSN neobsahuje sankční náklady za nesplácení úvěru. Jestliže smlouva o úvěru umožňuje změnu úrokové sazby zahrnuté v RPSN, avšak nelze ji číselně vyjádřit v době nabídky úvěru, má se pro účely výpočtu za to, že úroková sazba zůstává neměnná až do konce účinnosti smlouvy.
  6. Z poskytování spotřebitelských úvěrů se stává vázaná živnost, tzn., každý kdo bude chtít takovýto úvěr poskytovat, musí prokázat svou dostatečnou kvalifikaci. Na nebankovní společnosti bude dohlížet ČOI, která může za porušení zákona uložit až pětimilionovou pokutu.
  7. Zákon stanovuje při odstoupení od smlouvy o koupi zboží na splátky, že zaniká i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru; dříve se tyto smlouvy posuzovaly odděleně. Spotřebitel v těchto případech není povinen splatit úvěr dříve, než mu je vrácena kupní cena.

Co závažného novela neřeší?

  1. Novela neupravuje ve spotřebitelských smlouvách vyskytující se rozhodčí doložky s odkazy na pochybné rozhodčí soudy, jejichž rozhodnutí je jen velmi omezeně přezkoumatelné a není proti němu odvolání. Na rozdíl od stálého rozhodčího soudu tyto instituce často nezajišťují v dostatečné míře spravedlivé a nestranné rozhodování. Tato problematika bude nakonec pravděpodobně řešena v novele zákona o rozhodčím řízení.
  2. Výše úrokových sazeb nejsou nikterak omezeny.

Zdroj: zákon č. 145/2010 Sb., BusinessInfo.cz, Novinky.cz

Publikováno: 31.12.2010


Čtěte také:

Energie by mohly zlevnit, na ceny…

AktuálněDavid

David Kučera na iDnes komentuje aktuální situaci většiny domácností s energiemi a s nimi spojenými problémy. V článku naleznete příběh Veroniky a její rodiny nebo rady Davida Kučery ohledně…

Energie by mohly zlevnit, na ceny před covidem ale zapomeňte

Restrukturalizace hypotéky

AktuálněDavidÚvěry

David Kučera komentuje na e15, jak postupovat při restrukturalizaci hypotéky, aby to nezruinovalo domácnost. Dočtete se zde o příběhu 38letého Petra a jeho manželky a jejich přistoupení na…

Restrukturalizace hypotéky

Jak je to s invalidním důchodem a…

DavidDůchodyFacebook

Je možné obdržet výchovné i tehdy, kdy člověk pobírá invalidní důchod? Nebo se výchovné vztahuje pouze k lidem, kteří pobírají starobní důchod? Více se o této problematice dozvíte níže, kde…

Jak je to s invalidním důchodem a výchovným?