Jednoduše o penzijní reformě (19. březen 2012)

O penzijní reformě bylo řečeno mnoho, ale přehlednou a rychlou orientaci v jejích základních parametrech přináší právě tento článek.


Úvod

Stále se mluví o tom, že je třeba zásadních změn v systému výplaty starobních důchodů, neboť současný je nedostačující a nezajistí do budoucna důstojné stáří dnešních třicátníků. Ekonomické výsledky, situace v České republice a demografický vývoj skutečně ukazují, že současný systém žene důchodový účet do záporných čísel; pozici tohoto systému výrazně oslabuje fakt, že žijeme v zemi s poměrně vysokou mírou korupce – existují ekonomické odhady, že pokud bychom skutečně hospodárně nakládali se státními financemi, tj. např. eliminovali předražené státní zakázky, tak není třeba se dnes horoucně bavit nad státním deficitem a činit „převratné“ reformy. Pravda bude patrně někde v názorovém středu, ale to již nyní neovlivníme. O samotné penzijní reformě se několikrát hovořilo, ale většinou v debatách, kde se spíše politicky zápolilo o pragmatičnosti reformy jako celku. Pojďme učinit takový malý exkurz do toho, co nás čeká s rokem 2013 a již dnes pochopit, na co se připravovat, abychom nebyli zaskočeni, nýbrž dobře informováni a odolali tak tlaku společností, které na nastartování důchodové reformy budou participovat.

Článek

Současný důchodový systém, tzv. průběžný státní (PAYG), bude tvořit povinný první pilíř penzijní reformy. Finanční prostředky vybrané od poplatníků, resp. ze zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení (zahrnující nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), jsou přesměrovány k samotným důchodcům. Tento systém však ukazuje, že jako dosud jediný je velmi citlivý na hospodaření státu, a tudíž významně ohrožuje budoucí výplatu současné generaci třicátníků. Logicky lze vyvodit fakt, že systém rozložení rizika ve více pilířích má své opodstatnění, nově tak budeme na stáří spořit ve třech pilířích.

V prvním pilíři dohází tedy k těmto změnám: nepatrně se snižují důchody u lidí s průměrnými příjmy a naopak navyšují u lidí s příjmy nadprůměrnými, a to na základě nálezu Ústavního soudu. Systém nově umožňuje státu posouvání věku odchodu do důchodu bez určení jeho horní hranice, ale přináší i možnost dobrovolného přesměrování 3 % (tj. z 28 % na 25 %) ze sazby na důchodové pojištění do druhého pilíře.

Druhý pilíř, důchodové spoření, a jeho účast v něm je dobrovolná: je tvořen důchodovými fondy, do kterých budeme moci dobrovolně odvádět ona 3 % z hrubé mzdy. Je tu však podmínka, kdy musí střadatel přispívat ještě další 2 % z hrubé mzdy, aby si mohl 3 % vyvést, a dobrovolný vstup je kompenzován nemožností vystoupení; celkem tedy tento pilíř pojme 5 % naší hrubé mzdy. Druhý pilíř je vhodný pro lidi, kteří si budou spořit alespoň dvacetpět let a mají průměrné a vyšší příjmy. Čím delší bude časový horizont na spoření, tím bude tento pilíř výhodnější vlivem složeného úročení, resp. reinvestovaných výnosů. Budeme-li předpokládat pokles státních důchodů, a to bez obav můžeme, pak vstup do druhého pilíře lze doporučit i lidem s příjmy okolo dvaceti tisíc. Jeho výhodu lze spatřovat v tom, že budeme moci o svých 3 % rozhodnout sami, aniž by je stát přesměroval do nenávratna, a ovlivňovat jejich zhodnocení výběrem penzijní společnosti. Lidé ve věku do 35 let budou moci vstoupit do druhého pilíře právě dovršením 35. roku života, starším 35 let, jež jsou výdělečně činnými, skončí tato možnost 30. 6. 2013 a ekonomicky neaktivním pak do šesti měsíců od zahájení výdělečné činnosti.

Třetí pilíř tvoří doplňkové penzijní spoření a jeho účast je ryze dobrovolná s možností tento pilíř opustit. S rokem 2013 bude současné penzijní připojištění transformováno v rámci třetího pilíře. Těm, kteří si sjednají smlouvu do konce roku 2012, se podmínky nezmění a zůstanou v tzv. transformovaném fondu (vzniklém ze stávajícího penzijního fondu). Převody mezi jednotlivými penzijními fondy za současných podmínek však končí 28. 2. 2012! Nově založené smlouvy v roce 2013 již poběží v režimu doplňkového penzijního spoření účastnických fondů a umožní volbu investiční strategie, ale bez garance kladného zhodnocení, výsluhové a pozůstalostní penze, jak je tomu u současného penzijního připojištění. Ti, co se rozhodnou přestoupit z transformovaného do účastnického fondu, musí počítat mj. s faktem, že skončí platnost sjednaného penzijního plánu a výplata dávek se tak bude řídit zákonem. O změnách výše příspěvků státu do těchto fondů bylo pojednáno v poradně článku z minulého měsíce.

Vězme, že žádný systém není dokonalý, na druhou stranu změny v našich životech přinášejí jeho okořenění. Ať bude situace v tomto ohledu jakákoli, nezapomínejme na vlastní zodpovědnost, a třeba si vytvořme vlastní pilíř penzijní reformy, tj. systém tvorby dlouhodobých rezerv, který nám pomůže skutečně zajistit námi definovaný životní standard v budoucnosti.

Otázky a odpovědi

Budu moci využívat penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření současně?

To bohužel možné nebude. Doplňkové penzijní spoření budete moci využívat pouze tehdy, pokud bude současné penzijní připojištění „zakonzervováno“ žádostí o jeho přerušení nebo z transformovaného fondu (transformovaného penzijního připojištění) bude přestoupeno do fondu účastnického u stejné penzijní společnosti. Převod prostředků z účastnického fondu k jiné penzijní společnosti je poté možný.

Jak bude vyplácena penze ve druhém pilíři a co se stane v případě úmrtí?

V tomto pilíři bude možnost volby jednak doživotní penze, kdy finanční prostředky budou účastníkovi vypláceny do konce jeho života, potom výplata zaniká, dále doživotní penze s pozůstalostní penzí na tři roky po úmrtí účastníka a poslední variantou penze bude časově omezená výplata po dobu dvaceti let. Zemře-li účastník před výplatou penze, zbývající naspořené prostředky budou předmětem dědictví. Pokud bude dědic účastníkem druhého pilíře, pak mu budou prostředky převedeny na jeho účet u dané penzijní společnosti, pakliže účastníkem nebude, dostane peníze vyplaceny. Nezletilý dědic získá naspořené prostředky na smlouvu o pojištění sirotčího důchodu – tu bude mít povinnost za něj uzavřít jeho zákonný zástupce. Situace se mění v případě úmrtí ve fázi výplaty – tam bude záležet na typu sjednané penze: u smlouvy o doživotní penzi se naspořené prostředky nedědí, u časově omezené varianty se dědí kapitálová hodnota pojištění, nebo je vyplácena dočasná pozůstalostní penze u varianty doživotní s pozůstalostní penzí.

Přijdu-li o práci, co se stane, jsem-li účastníkem druhého pilíře?

Povinnost přispívat v rámci druhého pilíře je svázána pouze s výdělečnou činností, tzn. povinností plateb pojistného na sociální zabezpečení. V případě výpadku příjmů vlivem ztráty zaměstnání nebo ukončením výdělečné činnosti nebude nutno v rámci tohoto pilíře přispívat. Zahájením činnosti tato povinnost opět nastává.

Poznámky a související odkazy

Tento text byl rovněž publikován v měsíčníku Furt v pohoděročník VIIvydání 46, únor 2012 společnosti MindSoft, s.r.o. Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu ve čtyřech základních oblastech života: v práci, v penězích, ve vztazích a ve zdraví.

MindSoft: Registrace k odebírání měsíčníku Furt v pohodě

Zdroj: Níže uvedené odkazy byly použity jako informační zdroje pro tento článek.

Peníze.cz: Teď, nebo nikdy! Na změnu penzijního fondu máte poslední dva měsíce

Publikováno: 19.03.2012


Čtěte také:

Spořicí účty - jaké jsou úrokové…

AktuálněSpoření

Jaké jsou aktuální úrokové sazby u spořicích účtů? Jaké podmínky je nutné splnit? Všechny tyto a další informace naleznete v příspěvku níže.

Spořicí účty - jaké jsou úrokové sazby?

Splatili hypotéku, zaplatili za…

AktuálněDavidMédia

David Kučera na iDnes komentuje, proč si majitelé rozdílně zastavených nemovitostí kvůli hypotéce za vklad do katastru nemovitostí při doplacení závazku připlatí.

Splatili hypotéku, zaplatili za výmaz z katastru

Čeká nás pokles nebo růst cen…

AktuálněDavidMédia

David Kučera komentuje v pořadu Sama doma, jak jsou na tom nyní ceny nemovitostí. Dodává, co je to úroková sazba a jaká je ta ideální. Upozorňuje však, že i nízké úrokové sazby nejsou pro…

Čeká nás pokles nebo růst cen nemovitostí?