5. Tvorba úspor na stáří, aneb jak na dlouhodobé rezervy (10. červen 2012)

Téma páté kapitoly WŠFG se zpět vrací k systému tvorby rezerv, o kterém bylo pojednáno ve druhé kapitole, a do detailu rozebírá tvorbu dlouhodobých rezerv, jež lze považovat za nejkomplikovanější. V této kapitole se budeme zejména zabývat přípravou úspor na stáří.


Úvod

V článku o rezervách (viz 2. kapitola WŠFG) jsme hovořili o jejich důležitosti a jakým způsobem je tvořit. Mezi nejkomplikovanější tvorbu rezerv z pohledu volby vhodného produktu patří bezesporu rezerva dlouhodobá, tvořená na horizontu pěti a více let. Nejprve je třeba si odpovědět na několik otázek: zda se jedná o tvorbu prostředků na stáří, o úsporu dětem na studia či na start do jejich života, nebo o kumulaci financí na předčasné splacení hypotéky či úvěru ze stavebního spoření, popř. tvorbu rezervy pro případ dlouhodobého výpadku příjmů vlivem invalidizujícího onemocnění nebo úrazu atd. Vidíme, že důvodů, na které můžeme vytvářet úspory, nalezneme mnoho, méně již pak specifických produktů, které by tu či onu oblast řešily. Přiřadíme tedy jednotlivé produkty k výše jmenovaným situacím; nyní se budeme věnovat úsporám na stáří, o dalších pak pohovoříme příště.

Článek

Pro tvorbu rezerv na stáří jistě využijeme penzijního připojištění, jako III. důchodového pilíře, a budeme uvažovat o výhodnosti vstupu do II. pilíře (blíže viz odstavec Otázky a odpovědi článku Co přinese a co odnese rok 2012? a článek Jednoduše o penzijní reformě). Zajistí nám ale jednotlivé důchodové pilíře důstojné stáří? Pojďme se podívat na zjednodušený modelový příklad, tj. bez uvažování vlivu inflace (v průměru dlouhodobě 2,5 % ročně), valorizace důchodů, růstu mezd a jiných faktorů: bezdětná žena, věk 20 let (rok narození 1993), příjem 17 000 Kč měsíčně netto. Hrubý příjem potom činí 21 700 Kč, z toho sociální pojištění zaměstnance 1 410 Kč, ona 2 %, která bude muset účastník II. důchodového pilíře vložit ze svého, jsou ve výši 434 Kč. Důchodový věk odpovídá 69 letům 8 měsícům a celková délka spoření je 49 let – v tomto případě lze doporučit dynamickou strategii s očekávaným průměrným výnosem 6,5 % p.a. Důchod při účasti pouze v I. pilíři bude činit 12 378 Kč, při kombinaci I. a II. pilíře pak v součtu 16 709 Kč. Vstup do II. pilíře lze doporučit nejen vzhledem k věku účastníka, ale i jeho hrubému příjmu, který se pohybuje přibližně v celorepublikovém průměru. Je rovněž doporučeno uzavřít penzijní připojištění za současných podmínek, tzv. III. důchodového pilíře, kdy účastník bude moci využívat garance nezáporného výnosu, možnosti výběru výsluhové penze před dosažením věku 60 let, čerpat státní podporu a případně i získávat příspěvky od zaměstnavatele. Minimální doporučený příspěvek je 300 Kč na 90 Kč státní podpory – vyšší příspěvky účastníka nemají v současné době smysl, a to vzhledem k jeho věku, životním preferencím a samozřejmě i s přihlédnutím k čistým příjmům. V tomto III. důchodovém pilíři lze očekávat efektivní úrokovou míru cca 3,2 % p.a. (tj. s uvažováním průměrných výnosů penzijních fondů přibližně 2 % p.a. a příspěvku ve výši 300 Kč měsíčně při spoření do věku 60 let), tzn., že výnosy pokryjí inflaci a lze ještě počítat s malým ziskem. Při neměnném příspěvku 300 Kč měsíčně bude konečná úspora za 49 let činit cca 387 489 Kč, což může zvýšit příspěvek k důchodu o cca 3 500 Kč měsíčně na 10letém horizontu, čerpaném od 69 roku života.

Obecně lze říci, že máme-li před sebou např. 30letý investiční horizont, průměrný dlouhodobý výnos vybraných podílových fondů 6,25 % ročně a očekáváme-li rentu po dobu 20 let 5 000 Kč měsíčně s přihlédnutím k 2,5% inflaci včetně zhodnocení úspor při výplatě penze 2,86 % p.a., pak celková úspora bude činit cca 1 428 030 Kč (reálně, tj. při znehodnocení inflací, 913 049 Kč) a měsíčně bude nutno odložit alespoň 1 394 Kč. Je zřejmé, že malé částky odkládané na stáří, byť na dlouhodobém horizontu, ve výši např. 300 Kč, nám požadovaný životní standard ve stáří nemohou zajistit. 

Problematika tvorby rezerv na stáří je poměrně obsáhlá, a to jsme řešili pouze modelové příklady. Individuální zpracování vyžaduje pečlivý přístup a uvážení všech eventualit, které mohou naše budoucí příjmy ovlivnit. Nenechme se proto ukonejšit představou, že je dobré začít alespoň stokorunou měsíčně, neboť pak se takové spoření míjí účinkem, ale zadejme si svůj návrh zpracovat odborně, můžeme na tom v budoucnu jednom vydělat a prožít stáří ve finanční pohodě.

Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi důchodovým pojištěním a penzijním připojištěním?

Rozdíl mezi těmito dvěma produkty je poměrně zásadní, neboť důchodové pojištění je obdobou kapitálového životního pojištění s výnosem daným garantovanou technickou úrokovou mírou vyhlašovanou ČNB, aktuálně 2,5 % p.a. Produkty tohoto typu jsou v drtivé většině výrazně méně výhodné než penzijní připojištění a lze je považovat spíše za historické: poměrně nízká flexibilita, tedy možnost provádění změn smlouvy, nelze měnit správce financí, tj. přejít k jiné společnosti, není připisován státní příspěvek aj. Sjednání takovýchto smluv lze považovat v současné době za nevhodné a správnou alternativou je v takovém případě penzijní připojištění.

Životní pojištění pro spoření na stáří?

Investiční životní pojištění (dále jen IŽP) je dalším využívaným produktem pro tvorbu úspor na stáří, je však třeba pečlivě vybrat konkrétní produkt a jeho nastavení, např. investiční strategii a horizont spoření. V zásadě by IŽP mělo sloužit zejména k zajištění rizik, jako jsou závažná onemocnění, invalidita různých stupňů, trvalé následky úrazem, ke sjednání dalších připojištění a pojištění smrti, neboť je to produkt konstruovaný právě k tomuto účelu. Bohužel, jsou prodejci (v kontextu této věci nelze hovořit o profesionálních finančních poradcích), kteří jej používají pouze jako spořicí produkt, což je v zásadě chybné, neboť zvýšené poplatky u těchto produktů jej činí výrazně nákladnější než přímé investice do podílových fondů, které rovněž IŽP využívá v rámci svých investičních strategií. Dokonce jsou i „finančně poradenské společnosti“, které takové produkty nazývají exklusivními, např. speciálně určenými na penzi, ale snad pouze z pohledu provize prodejci, než skutečné exklusivity pro samotného klienta. Obecně lze říci, že jakákoli forma životního pojištění, ať už nese libovolný název, není poplatkově nejvhodnějším produktem pouze na spoření, ale svůj smysl dává v kombinaci s pojistnými částkami odpovídajícími potřebám pojištěného, vycházejícím z důkladné finanční analýzy.

Jaký podílový fond vybrat pro tvorbu rezerv na stáří?

Obecně lze doporučit podílové fondy tzv. životního cyklu – jsou koncipovány na principu pravidelného investování, např. s měsíční frekvencí, a možností tzv. realokace aktiv podle toho, kolik času zbývá do konce investičního horizontu. Realokace dává takovému investičnímu portfoliu zpočátku možnost využití zajímavého potenciálu zhodnocení dynamické strategie, např. cca 8 % p.a., alokované zejména do finančních nástrojů jako jsou akcie, s blížícím se koncem investice se dynamika snižuje a dochází k takzvané realokaci do méně rizikových investic, jako jsou dluhopisy (zpravidla státní), s potenciálem výnosu cca 4 % p.a., a  peněžní trh, cca 2,5 % p.a. Produktů takovéhoto typu je celá řada a nelze preferovat pouze některý z nich, protože vždy závisí na výběru cenných papírů v takovém portfoliu, jehož skladbu pak určuje portfolio manažer, a tedy na něm a dalších faktorech závisí, zda dané portfolio dosáhne původně deklarovaných výsledků. Každopádně svou nezastupitelnou výhodu představuje možnost pravidelného investování, které snižuje statisticky volatilitu takového portfolia až 2,7 krát, tj. míru kolísavosti kursů akcií, obligací, komodit a měn, neméně pak významným pozitivním faktem je i diverzifikace, tj. rozložení investovaných peněz (i po malých částkách) do řady investičních nástrojů, jako další faktor boje s volatilitou.

Poznámky a související odkazy

Tento text byl rovněž publikován v měsíčníku Furt v pohoděročník VIIvydání 49duben 2012 společnosti MindSoft, s.r.o. Měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu ve čtyřech základních oblastech života: v práci, v penězích, ve vztazích a ve zdraví.

MindSoft: Registrace k odebírání měsíčníku Furt v pohodě

Publikováno: 10.06.2012


Čtěte také:

Co s penězi, když ztrácejí na…

FacebookGlosy

David v článku na FinTag hovoří o tom, co s penězi, když ztrácejí na hodnotě. Proč jsou sazby tak vysoko a jaký ekonomický scénář lze očekávat? Co s dluhopisy, které jsou ve ztrátě? Jak…

Co s penězi, když ztrácejí na hodnotě

Jak nastavit rodinný rozpočet v…

MédiaSpořeníÚvěry

Prožíváme období zdražování, energetická krize nám klepe na dveře, a proto se někteří z vás mohou ptát, co dělat s financemi v současné situaci. Jaké poplatky omezit, jak vysoké by měly být…

Jak nastavit rodinný rozpočet v současné situaci?

Zrušit penzijní spoření je chyba

FacebookGlosy

David na E15 komentuje, proč by lidé neměli v aktuální situaci zvyšujících se úrokových sazeb přecházet z penzijního spoření na spořicí účty. Aktivně se můžete zúčastnit facebookové diskuse.

Zrušit penzijní spoření je chyba