Pojištění schopnosti splácet (28. duben 2015)

Vyplatí se pojištění schopnosti splácet, a co je míněno onou „schopností“ ve skutečnosti? Co skrývá takové pojištění? Má smysl studovat jeho pojistné podmínky? Na tyto a jiné otázky vám pomůže odpovědět uvedený článek.


S termínem „pojištění schopnosti splácet“ se často setkáte při žádosti o úvěrový produkt. Jedná se úvěrová životní pojištění, vzájemně se odlišující rozsahem pojistné ochrany, výlukami a cenou. Málokterý žadatel o úvěr si však prostuduje pojistné podmínky a bývá pak nemile překvapen, když pojišťovna neplní, ačkoli byl pojištěn.

Úvěrové životní pojištění

Úvěrové životní pojištění (ÚŽP) se zpravidla nevyplácí lidem do věku 35 let ve srovnání s individuálním životním pojištěním, a to díky ceně a velké pravděpodobnosti, že v průběhu např. 30letého horizontu splácení hypotečního úvěru banku opustí. Ukončením úvěru pojištění zaniká a pak při zhoršení zdravotního stavu již nemusí být zájemce do dalšího pojištění přijat. Z pohledu ceny může být ÚŽP zajímavé pro lidi starší 35 let, nicméně soubor výluk může hovořit i v jeho neprospěch. Dle statistiky uveřejněné jednou z pojišťoven v rámci ÚŽP bylo 36 % zamítnutých žádostí o plnění z pracovní neschopnosti, 25 % pro případ úmrtí a 40 % z pojištění nezaměstnanosti.

Bohužel, mnohdy ani úvěrový pracovník není specialista na ÚŽP a pojistným podmínkám nerozumí, proto pak břímě odpovědnosti leží na samotném žadateli o úvěr. Je pak lépe vybrat kvalitní produkt individuálního životního pojištění, kdy budou zájemci řádně vysvětlena specifika konkrétních pojistných rizik a výluk. Pojišťovna při zhoršeném zdravotním stavu zájemce vyloučí konkrétní rizika nebo je opatří přirážkou k pojistnému, což je rozhodně transparentnější způsob, než aby byla rizika vyloučena automaticky na základě pojistných podmínek, jak nezřídka kdy bývá.

Invalidita nebo trvalé následky – co pojistit?

Termíny invalidita a trvalé následky bývají často zaměňovány, přičemž je mezi nimi zásadní rozdíl. Invalidita představuje sníženou pracovní schopnost vlivem úrazu nebo nemoci, klasifikovanou v ČR do tří stupňů. Trvalé následky úrazem (dále TNÚ) se plní procentem ze sjednané pojistné částky a jejich výši stanovuje smluvní lékař pojišťovny na základě závažnosti TNÚ a s ohledem na oceňovací tabulky pojištění, které jsou zásadní pro určení rozsahu pojistného krytí. TNÚ bývají také často zaměňovány s tzv. denním odškodným za nezbytné léčení úrazu, což je částka, která je vyplácena za každý den léčby úrazu. Progrese u TNÚ zajišťuje při závažnějších následcích navýšení pojistné částky, běžně 4násobně, tj. při TNÚ od 25 % do 50 % odpovídá 2násobku pojistné částky atd., od 75 % do 100 % pak 4násobku. TNÚ mohou vzniknout, a přesto nemusí být invalidizující, např. anatomická ztráta koncového článku ukazováku dominantní ruky bude činit cca 5 %. Naopak invalidita vzniklá následkem onemocnění, které je např. součástí genetické výbavy jedince nebo specifického způsobu pracovního zatížení, např. sedavé zaměstnání a rozvíjející se problémy páteře, nepatří do TNÚ.

Pravděpodobnost, že se žena stane plně invalidní ve věku od 20 do 50 let je 7,5 %, u muže pak 17 %, a je statisticky významnější než úmrtí (ženy 5 %, muži 14 %). Invalidizující TNÚ tvoří v průměru napříč věkovými skupinami 5 až 9 % celkového počtu invalidních důchodců, přičemž TNÚ u 80 % výskytu všech úrazů se pohybují okolo 5 %. Invalidita však bývá stále zřídka či nedostatečně pojišťována. Už víte, proč řešit pojištění invalidity a proč se některé pojišťovny toho zdráhají?

Detaily pojištění ideálně konzultujte se svým finančním poradcem, který vám může doporučit produkt vhodný nejen z hlediska vašeho současného zdravotního stavu, ale i nákladů, flexibility apod.

Poznámky a související odkazy

Tento text byl rovněž publikován v měsíčníku Report (interní noviny pro zaměstnance) společnosti Siemens, s.r.o., únor 2015 (první část), březen 2015 (druhá část). 

Publikováno: 28.04.2015


Čtěte také:

Vláda zpřísní předčasný důchod.…

AktuálněDavidDůchodyPojištění

Zpřísnění předčasného důchodu? Co bychom měli dělat? Jaké jsou možnosti v rámci penzijního spoření? Komentuje David v článku na E15.

Vláda zpřísní předčasný důchod. Pomoci může předdůchod z DPS

Test umělé inteligence: Hrozí…

AktuálněMédia

Fenoménem posledních několika měsíců se stala umělá inteligence, která denně pomáhá milionům lidí s jejich různými dotazy. Otázkou ale je, zda je spolehlivá. Proto jsme se rozhodli umělou…

Test umělé inteligence: Hrozí finanční revoluce?

Jak je to s invalidním důchodem a…

DavidDůchodyFacebook

Je možné obdržet výchovné i tehdy, kdy člověk pobírá invalidní důchod? Nebo se výchovné vztahuje pouze k lidem, kteří pobírají starobní důchod? Více se o této problematice dozvíte níže, kde…

Jak je to s invalidním důchodem a výchovným?