Investiční životní pojištění má své opodstatnění (10. červenec 2016)

Investiční životní pojištění, nebo raději rizikové? Je toto pojištění hodno zatracení, nebo má své opodstatnění a výhody? Ten, kdo jde s trendem, totiž používá rizikové životní pojištění. Ale je to správně? Nalézt odpovědi vám pomůže tento článek.


Trend se mění

Na trhu s životním pojištěním je patrný trend, kdy lidé jeho prostřednictvím přestávají spořit, ale zajišťují se proti vážným životním rizikům spojenými s nemocemi. Pro samotné investování jsou jistě výhodnější finanční produkty, než je životní pojištění. Na druhou stranu nemá smysl investiční životní pojištění zavrhovat ve prospěch rizikového.

Vhodně vybrané a nastavené rizikové životní pojištění může doplnit příjmy v okamžiku jejich částečného nebo úplného výpadku vlivem dlouhodobě snížené pracovní schopnosti onemocněním nebo úrazem. A to zejména v případě smrti někoho, kdo byl hlavním nositelem příjmů v rodině. V některých případech se klientům ale může mnohem více vyplatit sáhnout po investičním životním pojištění. Dokonce i kombinace investičního a rizikového životního pojištění může dávat ekonomický smysl.

Investiční pojištění má lepší cenu a lze jej odpočítat v daních

Například rizika, která jsou spojena s přirozeným pojistným (smrt, invalidita, závažná onemocnění) a plnění podmiňují čekací lhůty, mohou být pojištěna v investičním životním pojištění (zkratka IŽP). Naopak ryze úrazová pojištění, jako například trvalé následky úrazem, denní odškodné úrazem a hospitalizace úrazem, mohou být pojištěna v rizikovém životním pojištění (zkratka RŽP), protože se pojistné standardně průměruje. Pojišťovny v těchto typech produktů zpravidla navíc umožňují pojistit více osob, za což bývá poskytována sleva, tedy celkové pojistné může vycházet i výrazně levněji než pojištění rizik v individuálních smlouvách.

Kvalitní životní pojištění určují zejména pojistné podmínky a pak jeho cena. Já osobně, navzdory mnohým ostatním, se mnohdy raději přikloním spíše k variantám investičního životního pojištění s minimální investiční složkou, u kterého běžně hrazené pojistné pokrývá i vážná životní rizika než vyloženě k rizikovému pojištění bez jakékoli investiční složky. Důvodem je, že smlouvy typu investičního životní pojištění zpravidla počítají s přirozeným pojistným, což je pro pojištěného lepší cenová varianta, a to i při nastavení vysoké pojistné ochrany. Investiční životní pojištění navíc má své opodstatnění i z hlediska využití daňových odpočtů, klientovi na něj může přispívat i zaměstnavatel.

Dobře se rozmyslete

Úplně nejdůležitější ale je, aby si klienti rozmysleli, zda chtějí, aby jejich pojištění krylo hlavně životní rizika, anebo jim i něco vydělalo. Rizikové životní pojištění je charakteristické tím, že zcela postrádá investiční složku.

Modelový příklad

Vezměme si příklad muže ve věku 35 let, nekuřáka, administrativního pracovníka s pojistnou dobou 30 let. V jeho případě se lineárně klesající pojistná částka rovná třímilionové výši pojistného plnění v případě smrti, třímilionového plnění v případě invalidity 2. a 3. stupně a krytím ve výši sedmi set tisíc korun pro případ závažného onemocněníV případě, kdy by tímto mužem zvolená investiční strategie u investičního životního pojištění nebyla úspěšná a přinesla mu zhodnocení nula procent, bude mít i tak na konci pojistné doby k dispozici 64 tisíc korun. Ovšem již při dosažení průměrného zhodnocení šesti procent ročně bude mít k výběru 132 tisíc korun.

Rozdíl není zázračný, ale vycházejme z toho, že smlouva investičního životního pojištění je nastavena tak, aby investovaná částka byla co nejnižší a převážná část pojistného byla využita na úhradu rizik. Důležité je ale říci, že v produktu investičního životního pojištění činí měsíční pojistné 1 321 korun, zatímco ve dvou různých produktech rizikového životního pojištění ale již 1 598 korun a 3 051 korun. Výsledkem při stejném krytí vážných rizik je, že v případě rizikového pojištění na konci smlouvy nedostane pojištěný vůbec nic.

Co jak pojistit

Není dobré podceňovat krytí rizik u životního pojištění na úkor investování, tedy tvorby úspor. Zjednodušeně lze říci, že pojistná rizika, která bývají dlouhodobě pojištěna, jako smrt z jakýchkoli příčin, invalidita a závažná onemocnění, bude lepší sjednat v investičním životním pojištění. Na druhou stranu rizika s sebou nesou i takzvané čekací doby, které musí od sjednání smlouvy uplynout. Naopak úrazová pojištění lze doporučit sjednat v rizikovém životním pojištění, protože se u nich neuplatňují čekací doby, ale ani přirozené pojistné, a tedy, pokud se na trhu vyskytne například cenově lepší produkt se srovnatelnou kvalitou, pak je možné takovouto smlouvu zrušit a uzavřít si novou. Samozřejmě, že je vždy nezbytné myslet na svůj aktuální zdravotní stav, protože nemusíme být do nového pojištění přijati.

Co lze zobecnit, jsou typy pojištěných rizik, které by měly být sjednány. V prvé řadě se jedná o pojištění invalidity, alespoň 2. a 3. stupně, doplňkem invalidity pak mohou být závažná onemocnění, která však zpravidla v některý ze stupňů invalidity ústí, nebo končí smrtí, pojištění smrti, trvalých následků úrazem, kdy úraz nemusí nutně invalidizovat, ale zanechá tělesné poškození. V případě, kdy nejsou dostupné krátkodobé finanční rezervy, je pak smysluplné i pojištění denní dávky v pracovní neschopnosti.

Vyberte si svého odborníka

Pokud víte, že nadešel vhodný čas se pojistit, nebo to po vás vyžaduje banka k právě sjednávanému úvěru, zvažte návštěvu některého z odborníků naší kanceláře, který vám připraví osobní rizikový plán, jenž bere v úvahu nejen vaše současné příjmy, ale i výdaje včetně všech závazků, a zajistí vás tak na neočekáváné životní situace, které byste nedokázali pokrýt svými úsporami.

Kontakty na poradce naleznete na www.davidkucera.cz/nas-tym.

Poznámky a zdroje

Tento článek byl publikován 18. 6. 2016 na denik.cz pod názvem I investiční životní pojištění má své opodstatnění.

KUČERA, David, 2016. I investiční životní pojištění má své opodstatnění. Deník.cz [online] [vid. 2016-07-10]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/i-investicni-zivotni-pojisteni-ma-sve-opodstatneni-20160618.html

Publikováno: 10.07.2016


Čtěte také:

Spořicí účty - jaké jsou úrokové…

AktuálněSpoření

Jaké jsou aktuální úrokové sazby u spořicích účtů? Jaké podmínky je nutné splnit? Všechny tyto a další informace naleznete v příspěvku níže.

Spořicí účty - jaké jsou úrokové sazby?

Splatili hypotéku, zaplatili za…

AktuálněDavidMédia

David Kučera na iDnes komentuje, proč si majitelé rozdílně zastavených nemovitostí kvůli hypotéce za vklad do katastru nemovitostí při doplacení závazku připlatí.

Splatili hypotéku, zaplatili za výmaz z katastru

Čeká nás pokles nebo růst cen…

AktuálněDavidMédia

David Kučera komentuje v pořadu Sama doma, jak jsou na tom nyní ceny nemovitostí. Dodává, co je to úroková sazba a jaká je ta ideální. Upozorňuje však, že i nízké úrokové sazby nejsou pro…

Čeká nás pokles nebo růst cen nemovitostí?