Pojištění pracovní neschopnosti (19. duben 2018)

Kdy je vhodné mít sjednáno pojištění pracovní neschopnosti? Jaké aspekty ovlivňují výši pojistného a za jakých okolností bude pojišťovna plnit? Odpovědi na nejen tyto otázky naleznete v tomto článku, publikovaném také na serveru iDnes.cz.


Léčba nemoci či úrazu znamená značný propad příjmů. V důsledku nedostatečné výše rezerv se tak řada lidí dostává do finančních potíží. Určitým řešením může být sjednání pojištění pracovní neschopnosti. Mnozí však danému pojištění dostatečně nerozumí nebo neznají základní principy fungování. V tomto článku se Vám pokusím objasnit danou problematiku.

Pro koho je vhodné pojištění pracovní neschopnosti?

Pojištění pracovní neschopnosti je vhodné pro ty, jenž nemají dostatečné rezervy při snížení příjmů následkem léčby nemoci nebo i úrazu. U průměrné mzdy náhrada činí přibližně 60 % původní čisté mzdy v prvních 30 dnech neschopnosti. Drtivá většina podnikatelů si neplatí nemocenské pojištění, tedy ani na nemocenskou dávku nemají nárok. V takém případě může být výpadek příjmů zásadní a nedostatečné rezervy lze pak nahradit připojištěním.

Pojištění pracovní neschopnosti je součástí životního pojištění nebo si je můžu sjednat samostatně?

Nesetkávám se s tím, že by pojišťovny nabízely pojištění pracovní neschopnosti samostatně. Vždy bývá součástí životního pojištění. Pojišťovny dnes umožňují v rámci takového produktu pojistit pouze riziko pracovní neschopnosti, doplněné minimální pojistnou částkou pro případ smrti, např. 10 000 Kč, které se na ceně projeví minimálně.

Omezení pojistné částky

Omezení ve výši denního odškodného pracovní neschopností je dáno několika faktory. Jedním je maximální částka pojistitelná u dané pojišťovny, zpravidla do 3 000 Kč denně. Dalším pak prokazatelný příjem pojištěného. Právě prokazatelný čistý příjem je zásadní pro výši připojištění. Pojišťovny stanovují tabulkami limity denní dávky pro čistý příjem. Pokud je sjednána vyšší částka, než odpovídá čistému, prokazatelnému příjmu, pak pojišťovna bude plnit pouze do výše dle tabulky v pojistných podmínkách.

Výše pojistného

Pojistné se liší podle věku pojištěného, výše pojistné částky a karenční doby, tedy doby, po kterou se čeká, zda ji délka onemocnění překoná. Zpravidla se plní až ode dne překonání karenční doby, ta bývá v průměru kolem 28 dní. Pak se měsíční pojistné pohybuje dle věku v rozsahu přibližně 30 až 90 % výše denní dávky.

Obvyklá délka karenční doby

Karenční doby se v průměru pohybují kolem 28 dní, ale jsou na trhu dostupné připojištění i s kratšími lhůtami, například 15 dní. Nové připojištění umožňují také plnit po splnění karenční lhůty zpětně od prvního dne. Toto samozřejmě má výraznější vliv na cenu pojištění.

Čekací lhůty

U pojištění pracovní neschopnosti jsou tzv. čekací lhůty, aby nedocházelo ke spekulacím zájemců o pojištění. Pojištěný se nesmí při vstupu do pojištění léčit se závažným onemocněním nebo úrazem, nebo být v pracovní neschopnosti. Zároveň pokud onemocní v čekací lhůtě, pojišťovna mu nebude za toto onemocnění z pojištění plnit. Čekací doby se v průměru pohybují kolem 3 měsíců.

Pozor na výluky

V první řadě je třeba vědět, zda se pracovní neschopnost vztahuje i na léčbu úrazů. Problém může vzniknout například v těhotenství, kdy řada pojišťoven má komplikace v těhotenství ve výlukách. Stejně tak ošemetnou záležitostí jsou zdravotní problémy spojené se zády, kde mají pojišťovny různé druhy výluk.

Srovnání pojišťoven

Vždy záleží na srovnání jednotlivých rizik. Je vhodné zkoumat podmínky hlavních rizik, jako jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění a trvalé následky úrazem. Zejména v invaliditě a závažných onemocněních mohou být značné rozdíly.

Bude pojišťovna plnit v případě, kdy k člověku, který je uznán práce neschopným, přijde kontrola z České správy sociálního zabezpečení a on není doma (přijde tedy o nemocenské dávky)?

Vždy záleží, jak rozhodne kontrolní orgán, zda postačí vysvětlení práce neschopného nebo dojde k postihu snížením dávky nebo ukončením pracovní neschopnosti. Pojišťovna bude postupovat dle vystaveného potvrzení o pracovní neschopnosti lékařem. Pojištěný má vždy povinnost hlásit veškeré důležité změny pojišťovně, např. i předčasné ukončení pracovní neschopnosti.

Vyberte si svého odborníka

Pokud víte, že dozrál čas na využití znalostí, odbornosti a profesionality v oblasti financí, neváhejte oslovit některého z odborníků naší kanceláře. Kontakty na poradce naleznete na www.davidkucera.cz/nas-tym.

Poznámky a zdroje

Tento článek byl publikován 12. 12. 2017 na serveru iDnes.cz pod názvem Nefungoval mu zvonek a přišel kvůli tomu o tisíce.

KUČERA, David, 2017. Nefungoval mu zvonek a přišel kvůli tomu o tisíce. Idnes.cz [online] [vid. 2018-04-18]. Dostupné z: https://finance.idnes.cz/nemocenska-kontrola-postihy-pojisteni-pracovni-neschopnosti-pbu-/viteze.aspx?c=A171211_083803_viteze_frp

Publikováno: 19.04.2018


Čtěte také:

Spořicí účty - jaké jsou úrokové…

AktuálněSpoření

Jaké jsou aktuální úrokové sazby u spořicích účtů? Jaké podmínky je nutné splnit? Všechny tyto a další informace naleznete v příspěvku níže.

Spořicí účty - jaké jsou úrokové sazby?

Splatili hypotéku, zaplatili za…

AktuálněDavidMédia

David Kučera na iDnes komentuje, proč si majitelé rozdílně zastavených nemovitostí kvůli hypotéce za vklad do katastru nemovitostí při doplacení závazku připlatí.

Splatili hypotéku, zaplatili za výmaz z katastru

Čeká nás pokles nebo růst cen…

AktuálněDavidMédia

David Kučera komentuje v pořadu Sama doma, jak jsou na tom nyní ceny nemovitostí. Dodává, co je to úroková sazba a jaká je ta ideální. Upozorňuje však, že i nízké úrokové sazby nejsou pro…

Čeká nás pokles nebo růst cen nemovitostí?