Ochrana hodnot a odpovědnost (8. leden 2015)

Jak vhodně pojistit svůj majetek? Není má nemovitost podpojištěná? Bude mi pojišťovna plnit? Jak se zajistit, pokud způsobím škodu další osobě na zdraví, majetku či finanční?


Vhodné pojištění

Během svého života nashromáždíme určitý majetek, který má pro nás mnohdy velkou cenu. Často pak řešíme, jak takový majetek ochránit před různými živly, a pokud to není možné, potom jak jej pojistit, abychom případně kompenzovali poškození či jeho ztrátu. Vhodně pojistit např. nemovitost je naprostý základ, i přesto se v tomto chybuje. Mnohdy se lidé těší ze svých dlouho běžících pojistek, neboť platí jen zanedbatelnou sumu. Teprve při pojistné události zjišťují, že něco bylo špatně - pojistná smlouva a její nastavení.

Upozornění!

Při pojištění nemovitostí bývá často chybováno, např. při nižší pojistné částce nemovitosti než je její skutečná hodnota. V případě podpojištění uplatňuje pojišťovna snížení vyplacení pojistného plnění o stejné procento, o které je nemovitost podpojištěna, a to v souladu se zákonem.

Nemovitost a domácnost není to stejné!

Řada lidí nerozlišuje pojištění nemovitosti a domácnosti. Jedná se o pojištění, která by měla být zpravidla ve společné kombinaci. Důležité je, je správně nastavit, aby dostatečně zajišťovala a zároveň nebyla zbytečně nákladná.

Pojištění odpovědnosti, slangově tzv. blbostní pojištění

Pojištění odpovědnosti existuje celá řada, např. v běžném občanském životě (při škodách finančních, na věci či zdraví způsobené třetí osobě), vlastníka nebo opatrovatele zvířete, vlastníka nebo správce nemovitosti, z výkonu práva myslivosti, vlastníka nebo provozovatele plavidla, za škodu způsobenou zaměstnavateli atd.

Další skupinou je pojištění právní ochrany, jež nalezne uplatnění právě při řešení právních sporů a souvisejících škodách způsobených např. užíváním vozidla, chováním zvířete, výkonem profese (např. lékaři) apod.

Povinné ručení a havarijní pojištění, aneb pozor na příliš levné pojištění

Povinné ručení, resp. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a s ním související služby a připojištění bývají mnohdy zbytečně podceňovány. Zejména ti, pro něž je provoz vozidla nezbytností, by měli přemýšlet nad tím, jak zajistí chod domácnosti nebo svého podnikání, pokud se účastní dopravní nehody, kterou třebas ani nezavinili, a vůz zůstane dočasně nepojízdný; jsou pojištění, která v sobě kombinují i rozsáhlou asistenci a zajistí např. dočasné zapůjčení vozu náhradního.

Havarijní pojištění může sloužit jako doplněk povinného ručení, které právě v případě nehody pokryje rozdíl mezi novou a amortizovanou cenou při plnění z povinného ručení při škodách způsobených třetí osobou. Havarijní pojištění není určeno jen pro ty, kteří se jej mohou tzv. dovolit, ale je zejména pro ty, kteří si nemohou kopit vůz nový a je pro ně nezbytnou součástí.

Upozornění!

Víte, že z povinného ručení je plněno tzv. amortizovanou cenou, tedy při opravě vozu poškozený dostává díly v hodnotě původních, nikoli zcela nové, a při totální škodě může vyplacené pojistné činit jen 30 % ceny vozu obvyklé. Zvolte si proto pojištění, které dokáže před tímto ochránit.

Řešení

Rád vám poradím nejen s plánováním vašich cílů, ale zároveň i s tím, jak se zorientovat, které pojištění se na co vztahuje, jak je vhodně zvolit, kombinovat a nastavit, popř. jaké vůbec nesjednávat; upozorním na povinnosti pojištěného, aby mohlo být plněno v případě pojistné události apod. Mimo jiné vám pomohu vybrat pojištění za rozumnou cenu, resp. nižší pojistné, než je obecně u takovýchto pojištění běžné.

Publikováno: 08.01.2015