Státní dotace a daňové úlevy (7. leden 2015)

Jak dosáhnout na státní dotace a příspěvky? Jak si snížit odvody na daních? Existují zákonné cesty, jen je třeba je znát.


Co stát vzal a co dal

Nemalou část svých finančních prostředků, které pracně vyděláme, odvádíme formou různých typů daní státu. Bez ohledu na to, jaký je stát hospodář, si mnozí z nás kladou otázku: "Jak je alespoň z části získat zpět?" Je to správné nebo se dopouštíme nějakého zločinu vůči společnosti? Pokud stát něco nabízí a my toho využijeme zákonnou cestou, pak to jistě správné je, neboť i v zájmu samotného státu je podporovat dobré projekty, které z dlouhodobého hlediska přinesou vícestranný prospěch.

Státní dotace, příspěvky a daňové úlevy

Jak využít podpory státu? Lze to formou státních dotací, příspěvků či daňových úlev. Na takovéto typy dotací či úlev má nárok řada z nás, nicméně již pouze řádka z nás o nich ví.

K zamyšlení

Nezapomeňme, že všichni státu odvádět musíme, ale jen někteří z nás nabízené výhody dokážou využít.

Řešení

Existuje řada různých projektů, které jsou státem nějak zvýhodněny. Pokud jste zaměstnanec, i vy máte nárok na státní příspěvky a daňové úlevy a efektivně jich využívat. Jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo obchodní společnost budete chtít např. čerpat finance na svůj projekt, který může být dotován státem nebo budete chtít svým zaměstnancům přispívat a přitom ušetřit na odvodech na daních a pojistném.

Jak na to? Na co vše máte nárok? Rád vám s tím poradím a nalezneme společně optimální cestu.

Informace

Hledáte-li formy sociálních dávek, např. při ztrátě zaměstnání, pro matky s dětmi, příspěvky na opatření zvláštních pomůcek apod., pak využijte informace např. na webu Sociální dávky, viz www.socialni-davky.cz.

Publikováno: 07.01.2015