Zkrocení dluhů (6. leden 2015)

Máte hodně úvěrů? Bojíte se, že nebudete moci splácet? Chcete snížit pravidelné splátky úvěrů jejich konsolidací? Uvažujete o refinancování hypotéky?


V čem vám mohu pomoci?

Pořad Krotitelé dluhů ukazuje osudy řady lidí, kteří se dostali do finančních potíží, nicméně poselstvím tohoto pořadu je mj. i to: "Řešte své finance s odborníkem a včas!" Mnohdy právě pocit, že na tom nic není, vzít si půjčku apod., dovádí některé lidi k falešné jistotě, že nemohou ve svých "výpočtech" udělat chybu. Realita a statistiky růstu nesplácených dluhů v České republice však hovoří něco jiného.

Obracejte se tedy na mne včas a vyřešíme vše tak, abyste se příběhům v Krotitelích dluhů ani minimálně nepodobali.

Informace

Součástí mé profese je poskytovat rady, jak správně nakládat s dluhy, nikoli však pomáhat lidem v dluhové pasti finančně. Žádné nestandardní služby přes soukromé osoby nezajišťuji, spolupracuji pouze s bankami a respektuji zákon.

Hypotéky a úvěry nad hlavu

Způsobů, jak se dostat do finanční tísně a dluhové pasti je řada a nemá větší smysl o nich hovořit, nicméně pokud patříte mezi ty, kteří cítí, že se blíží okamžik, kdy nebudou moci splácet, nebo již mají několik splátek po splatnosti, popř. byla na ně uvalena exekuce, pak další řádky jsou určeny právě vám.

Mohu vám pomoci řešit situaci, pokud je řešena v čas, tj. ještě dle bodu 1 níže. V jiných případech je třeba mít na zřeteli, že spolupracuji pouze s bankovními institucemi, a pokud ty vás odmítají, pak i já mám tuto cestu uzavřenu.

1. Blížící se problémy se splácením

Pokud cítíte nebo již víte, že v dalších několika měsících budete mít pravděpodobně problémy se splácením úvěru či hypotéky, pak je ten nejvyšší čas se poradit s odborníkem, jak danou situaci řešit. Zbytečně takovou radu neodkládejte, neboť jen svůj problém můžete prohloubit.

V takovémto případě můžeme hledat společně řešení, jak blížící se problémy odvrátit.

Upozornění!

Základní podmínkou řešení v této situaci je prokazatelný příjem nebo živnostenské oprávnění, řádné splácení úvěrů bankovních a nebankovních, řádné platby za telefon, elektřinu, plyn apod., bezdlužnost vůči státním institucím.

2. Několik splátek po splatnosti

V tomto případě jste se již dostali do poměrně vážných problémů, neboť vaše nepravidelné splácení bude zaznamenáno v bankovních či nebankovních registrech, na základě nichž s největší pravděpodobností budou již jakékoli žádosti o úvěr, a to i konsolidační, zamítnuty.

Dnes již i některé z nebankovních institucí do (nebankovních) registrů při schvalování úvěrů nahlížejí a dle platební morálky se rozhodují, zda úvěr schválí či nikoli.

Nyní jste již velmi pravděpodobně odkázáni na pomoc rodiny, kdy např. někdo za vás o úvěr požádá a vaše závazky zkonsoliduje do únosné formy splácení. Omezení je u manželů, kdy může banka u vyšších úvěrů (u hypoték vždy) požadovat vstoupení druhého manžela do úvěru (a tudíž dlužníka, který již řádně nesplácí).

V každém případě, vlastníte-li nějaký majetek, pak je vhodné jej zpeněžit a dluhy z něj umořit, neboť při řešení prodeje např. aukcí může být prodejní cena několikanásobně nižší.

Pokud situace je tak vážná, že hrozí úpadek, a tedy zastavení úplného splácení, potom v rámci insolvenční zákona můžete podat žádost o oddlužení.

Upozornění!

Oddlužení umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob, ale pouze za předpokladu, že se nejedná o podnikatele. Řeší úpadek, při němž se konsolidují dluhy tak, aby nezajištění věřitelé byli alespoň částečně uspokojeni (nikoli méně než 30 %), zajištění zcela (z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění) a od placení zbytku dluhů byl dlužník osvobozen.

3. Již delší dobu nesplácím a mám exekuci

V tomto případě platí podobné jako v bodě 2 výše. Nezbývá, než s exekutory vyjednat alespoň splátkový kalendář, pokud na dohodu přistoupí. Rozhodně se sami pokuste v rámci dohody s exekutorem o prodej např. nemovitosti apod.

V nejhorším případě můžete zkusit využít výše uvedenou variantu oddlužení, nicméně soud vám jej nemusí schválit, potom nastupuje konkurz, tj. prodej všeho, co prodat lze, pro maximální uspokojení věřitelů.

Několik odkazů

Upozornění!

Nikdo vám již nechce půjčit? Ani relativně solidní nebankovní instituce? Pak raději nespoléhejte na pomoc soukromých osob či firem, které slibují, že vás oddluží. Je dost pravděpodobné, že se ještě do větších problémů dostanete. Pokud jste přesvědčeni o opaku, pak jednejte jedině v zastoupení svého právníka - bude vás stát méně, než případné ztráty z chybně uzavřené smlouvy.

Publikováno: 06.01.2015