Zabezpečení životního standardu (5. leden 2015)

Co je to životní standard? Jak jej zachovat? Je možné si definovaný standard uchovat za různých životních okolností?


Co je to životní standard?

Životní standard, nebo-li životní úroveň, je zjednodušeně definován podmínkami našeho života a vlastnostmi nás samých (např. práce, osobní požadavky, spořivost, ambice apod.). Ať je však jakýkoli, všichni usilujeme o jeho udržení minimálně na stejné úrovni po zbytek svého života. To že tomu však nemusí tak být, dokazuje dennodenně realita.

Naše životy ovlivňují události, které mnohdy nejsme schopni předvídat či zvrátit, ať už jsou to ztráta zaměstnání, neúspěšný podnikatelský záměr, krátkodobá či dlouhodobá nemoc, malý úraz či vážné trvalé následky úrazem, nebo dokonce invalidita.

K zamyšlení

Setkávám se i s lidmi, kteří říkají, že se jim to nemůže stát, neboť jezdí v autě opatrně, sportují, v rodině mají všichni silný kořínek apod., někteří se o tom ani nechtějí bavit, protože to považují za přivolávání takových událostí. Realita však říká, že štěstí přeje připraveným!

S realitou je třeba reálně počítat

Ať jsme přesvědčeni o čemkoli, přesto nám realita neustále dává signály osobně či z našeho okolí, že je třeba s ní počítat a neopomíjet ji. Jakékoli argumenty jsou liché, když realita přijde, jakákoli statistika selhává, když realita přijde několikrát za sebou. S realitou nelze bojovat, realitu je třeba přijmout a řešit.

Bláhový je ten, kdo si myslí, že je tomu jinak, neboť znám zármutek či zoufalství lidí, kteří ve víře neohroženosti a pocitu setrvalého úspěchu mne kontaktují, abych jim pomohl řešit jejich svízelnou situaci, kterou ve svém "plánu" neměli. Mnohdy již bývá pozdě a "léčba je pouze paliativní".

Jak zachovat životní standard?

Životní úroveň lze uchovat pomocí několika přístupů, jako je základní tvorba krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv, doplněná dle potřeby pojištěním rizik.

Řešení

Pomohu vám vytvořit takový systém rezerv, který zabezpečí zachování vašeho životního standardu za různých okolností. To, že to není věc jednoduchá a nelze ji řešit pouze pojištěním, dokazuje realita života a příběhy řady lidí, kteří se domnívali, že své finance mají v pořádku.

Publikováno: 05.01.2015